МИСИЯ

Нашата основна цел е създаване на печеливши възможности за нашите клиенти чрез инвестиции в стабилни сектори и пазари с потенциал за растеж

 

Постигането й се гарантира от:

 

  • Иновативни решения, които предоставят специфични възможности за инвестиции;

 

  • Задълбочени познания за пазарите, на които инвестираме;

 

  • Решения, базирани на надеждна информация;

         

  • Екип от доказани специалисти.
Стойността на дяловете и доходът от тях може да се понижат. Печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят целия размер на инвестициите си. Инвестициите в договорни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или друг вид гаранция. Предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите такива. Проспектът и правилата на фондовете са публично достъпни в офисите на СКАЙ Управление на активи и на адрес www.skyfunds.bg.