СКАЙ Управление на активи АД е управляващо дружество, създадено през 2006 г. под името Статус Капитал АД.

През 2013 г. дружеството сменя името си на СКАЙ Управление на активи АД.

През годините, компанията се е утвърдила като водеща у нас при управлението на активи на чужди пазари.

 

Ние ви даваме възможност да инвестирате по най-правилния за вас начин:

  • с фондовете от фамилия СКАЙ, 
  • с управление на индивидуален портфейл или 
  • с индивидуална инвестиционна консултация за структуриране на портфейл  

 

Към момента дружеството управлява договорните фондове СКАЙ Нови Акции, СКАЙ Финанси и СКАЙ Глобал ETFs. 

 

СКАЙ Управление на активи АД притежава лиценз от Комисията за финансов надзор и може да управлява дейността на колективни инвестиционни схеми, инвестиционни дружества, национални инвестиционни фондове, както и индивидуални портфейли, включително такива на институционални инвеститори. 

 

Стойността на дяловете и доходът от тях може да се понижат. Печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят целия размер на инвестициите си. Инвестициите в договорни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или друг вид гаранция. Предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите такива. Проспектът и правилата на фондовете са публично достъпни в офисите на СКАЙ Управление на активи и на адрес www.skyfunds.bg.