Документи

Тук ще намерите всички документи, свързани с дейността на СКАЙ Управление на активи.

СКАЙ Управление на активи - Документи

СКАЙ Нови Акции - документи

СКАЙ Финанси - документи

СКАЙ Глобал ETFs - документи

Лични данни

Използване на бисквитки

Устойчивост

Стойността на дяловете и доходът от тях може да се понижат. Печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят целия размер на инвестициите си. Инвестициите в договорни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или друг вид гаранция. Предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите такива. Проспектът и правилата на фондовете са публично достъпни в офисите на СКАЙ Управление на активи и на адрес www.skyfunds.bg.