Април 2023

 

Намесата на Федералния резерв на САЩ и Швейцарската централна банка за овладяване на напрежението в банковите системи на страните доведе до успокояване на пазарите. Федералният резерв предприе действия като кредитотр от последна инстанция като активира т.нар. Bank Term Funding Program (BTFP), която представлява замане на парични средства срещу залог на държавни ценни книжа по номинал, независимо от тяхната пазарна стойност.
След първоначалните разпродажби на пазарите на акции, ситуацията се стабилизира като месец април приключи с ръстове за основните индекси в САЩ и Европа. Въпреки това, следва да се има предвид че BTFP не е програма за количествено улеснение (QE) при която ФЕД изкупува активи от пазара, увеличавайки ликвидността в системата. Централната банка на САЩ все още осъществява количествено затягане (QT) като оставя ДЦК-тата в портфейла да падежират без да изкупува нови от пазара. Най-печелившият сегмент от ръста на пазра на акции бе технологичният. IT секторът получи подкрепа и от финансовите резултати на FAANG компаниите в края на месеца. Акциите на последните имат най-голямо тегло в индексите S&P 500 и Nasdaq, което додеве до осезаеми ръстове на индексите в последната седмица от месеца.
Данните за инфлацията в core частта показаха устойчиво нарастване на ценовия натиск. Възнагражденията също продължиха да се покачват поради все още стегнатия пазар на труда. Всичко това вероятно ще накара ФЕД да продължи да вдига основната лихва в следващите месеци. От друга страна, статистиката показва, че регионалните банки свиват кредитирането на икономиката поради кризата в банковия сектор и високите лихви, което повишава риска от рецесия до края на годината. Сбъдването на подобен сценарий вероятно ще означава смъкване на лихвените проценти от страна на ФЕД.

 

Коментар:

Красимир Йорданов,
портфолио мениджър  

  

Към бюлетина

Стойността на дяловете и доходът от тях може да се понижат. Печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят целия размер на инвестициите си. Инвестициите в договорни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или друг вид гаранция. Предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите такива. Проспектът и правилата на фондовете са публично достъпни в офисите на СКАЙ Управление на активи и на адрес www.skyfunds.bg.