НСА на дял Доходност Стандартно отклонение
От началото на годината За последните 12 месеца От началото на предлагането
СКАЙ Нови Акции 1.2599 18.90% 25.94% 1.28% 5.99%
СКАЙ Финанси 0.5487 21.66% 29.96% -3.43% 9.06%
СКАЙ Глобал ETFs 145.4534 9.66% 13.31% 2.67% 9.46%

 

 

Постигнатите резултати от минали периоди не предвиждат бъдеща възвръщаемост.Стойността на дяловете и доходът от тях може да се понижат. Печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят целия размер на инвестициите си. Инвестициите в договорни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или друг вид гаранция. Моля, запознайте се с Основния информационен документ и Проспекта на съответния фонд, преди да инвестирате. Документите са на български език и са достъпни на www.skyfunds.bg/bg/asset_management/funds/. Резюме на правата на инвеститорите на български език е достъпно тук

Стандартното отклонение е измерено на седмична база за последните 52 седмици.

 

 

 

Банкова сметка на СКАЙ Нови Акции | Банкова сметка на СКАЙ Финанси | Банкова сметка на СКАЙ Глобал ETFs

Нетна стойност на активите на един дял

Нетна стойност на активите на един дял

Нетна стойност на активите на един дял

всички новини Новини от СКАЙ

Бързи връзки

Валутни курсове

EUR1.95580%
USD1.7887 -0.3%
CHF2.01770.7%
JPY0.01140.88%
Стойността на дяловете и доходът от тях може да се понижат. Печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят целия размер на инвестициите си. Инвестициите в договорни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или друг вид гаранция. Предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите такива. Проспектът и правилата на фондовете са публично достъпни в офисите на СКАЙ Управление на активи и на адрес www.skyfunds.bg.