Медиите за нас

СКАЙ Управление на активи е новото име на Статус Капитал 26.06.2013

СКАЙ Управление на активи е новото име на Статус Капитал


Инвестор.бг

Промяната се налага, тъй като структурата на собствеността в Статус Капитал АД и инвестиционния посредник Статус Инвест е различна

Стойността на дяловете и доходът от тях може да се понижат. Печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят целия размер на инвестициите си. Инвестициите в договорни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или друг вид гаранция. Предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите такива. Проспектът и правилата на фондовете са публично достъпни в офисите на СКАЙ Управление на активи и на адрес www.skyfunds.bg.