Инвестицията във взаимен фонд - начин парите да работят за теб

Вашите възможности с нас

            повече за фонда                                  повече за фонда                               повече за фонда

 

Инвестирате по лесен начин:

и 50 лева са достатъчни, за да започнете

гъвкавост - разполагате с натрупаните към всеки един момент пари, заедно с доходността по тях
ликвидност - вие решавате кога отново да купите или да продадете дялове от фонда
доходът е необлагаем

с ниски разходи ставате част от капиталовите пазари у нас и в чужбина

прозрачност - лесно проследявате състоянието на направеното вложение 

 

Готови сте да направите нещо различно от банков депозит?

Портфейл от взаимни фондове - възможното решение.

Инвестирайте и в управляваните от нас договорни фондове.

 

Практиката показа, че да влагате пари само на едно място е като да държите всички яйца, които имате в една кошница - ако кошницата падне, рискувате всички яйца да се счупят.

Достъпен и евтин начин за намаляване на риска, и в същото време възможност за възползване от доходността, която предлагат капиталовите пазари е диверсифициран портфейл от взаимни фондове, насочени към различни пазари.

 

Имате въпроси или нужда от повече информация - заявeте среща с наш консултант на 02 815 40 00 и contact@skyfunds.bg

 

Предоставената информация не представлява инвестиционна консултация, съвет, инвестиционно проучване или препоръка за инвестиране и не следва да се тълкува като такава. Информацията може да се промени в бъдеще. Настоящите и потенциални инвеститори следва да имат предвид, че постигнатите резултати от минали периоди не предвиждат бъдеща възвръщаемост. Стойността на дяловете и доходът от тях може да се понижат. Печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят целия размер на инвестициите си. Препоръчително е инвеститорите да се запознаят със спецификата на финансовите инструменти, в които желаят да инвестират и да преценят до колко те са подходящи за изпълнение на техните инвестиционни цели и склонност към риск, преди вземане на инвестиционно решение. Инвестициите в договорни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или друг вид гаранция. Моля, запознайте се с Основния информационен документ и Проспекта на съответния фонд, преди да инвестирате. Проспектът, Основният информационен документ и правилата на организираните и управлявани от УД „Скай управление на активи" АД договорни фондове, както и друга информация са достъпни на български език в офиса и на интернет страницата на дружеството www.skyfunds.bg. При поискване, можете да получите хартиено копие на тези документи безплатно в офисите на „Скай управление на активи" АД в рамките на обичайното работно време с клиенти. Пълна и най-актуална информация относно предлаганите от „Скай управление на активи" АД фондове може да намерите на www.skyfunds.bg в секция „Управление на активи", „Фондове". Резюме на правата на инвеститорите на български език е достъпно тук

 

Стойността на дяловете и доходът от тях може да се понижат. Печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят целия размер на инвестициите си. Инвестициите в договорни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или друг вид гаранция. Предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите такива. Проспектът и правилата на фондовете са публично достъпни в офисите на СКАЙ Управление на активи и на адрес www.skyfunds.bg.