Лични данни

УВЕДОМЛЕНИЕ
ОТНОСНО АКТУАЛИЗИРАНЕ НА КЛИЕНТСКИ ДАННИ
 

Уважаеми Клиенти,
 
с оглед надлежното изпълнение на задълженията ни по законодателството, касаещо дейността ни като управляващо дружество, най-учтиво Ви каним да посетите нашия офис в гр. София, п.код 1000, ул. Екзарх Йосиф № 31, ет. 2, с цел актуализация на Вашите данни в клиентската база на дружеството.

Можете да се свържете с нас всеки работен ден между 9.30 ч. и 17.00 ч. на телефон + 359 02 815 40 00, e-mail: contact@skyfunds.bg или на място в офиса на адрес : гр. София, п.код 1000, ул. Екзарх Йосиф № 31, ет. 2.
 
С уважение,
Екипът на „Скай управление на активи" АД 

Стойността на дяловете и доходът от тях може да се понижат. Печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят целия размер на инвестициите си. Инвестициите в договорни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или друг вид гаранция. Предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите такива. Проспектът и правилата на фондовете са публично достъпни в офисите на СКАЙ Управление на активи и на адрес www.skyfunds.bg.