Ако смятате, че банките печелят от вас – печелете и вие от банките

Инвестирайте в портфейл от акции на европейски банки и финансови компании с договорен фонд Скай Финанси

 

Купувайки дялове от договорен фонд Скай Финанси вие

Инвестирате в договорен фонд с портфейл ориентиран към финансовия сектор

Получавате част от портфейл, формиран от акции на европейски банки и финансови компании, ориентирани и с експозиции към развиващите се пазари - Източна Европа, Азия, Латинска Америка.

 

В портфейла на фонда са включени предимно акции на европейски банки и застрахователни компании, които развиват дейността си не само в Европа, а и на развиващите се пазари и значима част от дейността им се реализира от тези пазари.

 

Защо Скай Финанси

При развиващите се пазари, финансовият сектор е с много по малък дял в икономиката отколкото в развитите държави. Със забогатяването на хората в тези региони може да се очаква, че финансовия сектор ще се развива с ускорени темпове.

 

С договорен фонд Скай Финанси можете да получите и бонус, при изпълнението на предлаганата от фонда схема за дългосрочно инвестиране - инвестиционна схема тип В


Повече за Скай Финанси


Имате въпроси или нужда от повече информация - заявeте среща с наш консултант на 02 815 40 00 и contact@skyfunds.bg.

 

Стойността на дяловете и доходът от тях може да се понижат. Печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят целия размер на инвестициите си. Инвестициите в договорни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или друг вид гаранция. Предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите такива. Проспектът и правилата на фондовете са публично достъпни в офисите на СКАЙ Управление на активи и на адрес www.skyfunds.bg.