Какво е Инвестиционна схема тип В

Скай Управление на активи предлага схеми за дългосрочно инвестиране за два от фондовете под управление - инвестиционни схеми тип В на ДФ Скай Нови Акции, следящ пазарите от югоизточна Европа и на ДФ Скай Финанси, адресиран към финансови компании.

 

Готов си да направиш нещо различно от банков депозит?

Нашето предложение за теб - запознай се с инвестиционна схема тип В


• с 50 лв. си купуваш портфейл от акции от различни страни и отрасли и участваш на капиталовите пазари
• инвестираш с малки суми, редовно
• само ние ще ти дадем Бонус ако го правиш в продължение на минимум три години


Как работи:

• внасяш минимум 50 лева всеки месец
• за период от минимум три години
• без разходи, когато правиш инвестицията


Какво печелиш:

• получаваш бонус от 0,5 %, който се добавя към стойността на инвестицията, когато решиш да я прекратиш и си изпълнил условията на инвестиционната схема

• гъвкавост - разполагаш с натрупаните към всеки един момент пари, заедно с доходността по тях
• доходът е необлагаем
• средство за спестяване и търсене на по-добра възвращаемост на твоите пари
• лесно е


Покупката на дялове от Инвестиционни схеми тип В е по нетна стойност на активите - като така инвеститорите нямат разходи при входа на инвестицията.


При изпълнение на условията на инвестиционната схема, т.е. редовни инвестиции с 50 лева и нагоре на месец в продължение на минимум три години, обратното изкупуване става с надбавка над нетната стойност. След като схемата бъде изпълнена успешно, можете да продължите да правите вноски по същата инвестиционна схема - отново без разходи при покупка, докато не подадете поръчка за обратно изкупуване на всичките или част от притежаваните от вас дялове от клас В. Така не само, че нямате разходи при излизане от инвестицията, но дори и получавате бонус от Управляващото дружество.


Покупката на дялове от договорен фонд е лесен начин да се инвестира директно в портфейл от акции, от различни страни и отрасли, с минимум средства и разходи. Движението на цените на акциите в портфейла, се отразява в стойността на дяловете на договорния фонд.


Редовното инвестиране с малки суми във взаимен фонд, намалява риска и в същото време дава възможност да се печели от борсата с минимални разходи.


Повече информация за Инвестиционните схеми тип В на ДФ Скай Нови Акции и на ДФ Скай Финанси за можете да намерите в правилата и проспектите на договорните фондове както и на skynewshares и skyfinance .

Стойността на дяловете и доходът от тях може да се понижат. Печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят целия размер на инвестициите си. Инвестициите в договорни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или друг вид гаранция. Предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите такива. Проспектът и правилата на фондовете са публично достъпни в офисите на СКАЙ Управление на активи и на адрес www.skyfunds.bg.