Подходи при инвестирането на капиталовите пазари

Регулярно или еднократно?

 

Споделяме с вас някои мисли по темата:

 

Инвестиращите на капиталови пазари имат два основни подхода за преценка на влизане и излизане от една инвестиция.
• Опитват се да познаят посоката и амплитудата на движение на пазара, като структурират инвестициите си според очакванията си за бъдещето движение на пазарите.
Редовно инвестиране на малки или по-големи суми /по желание на клиента/, без правене на опити за познаване на пазара.


Предимството на първия подход е, че ако човек е прав може да реализира значителни печалби. Недостатъкът, че ако не е прав може да реализира и значителни загуби. Или с други думи това е до известна степен спекулативен подход. А тъй като пазарите, особено в краткосрочен план, са силно непредсказуеми, то и има голяма вероятност очакванията да се окажат грешни.


Предимството на вторият вариант е, че не се прави опит за познаване на пазара. Инвестицията се прави с оглед на дългосрочното положително развитие на икономиките и от там положителното развитие и на пазарите. Така ако човек инвестира редовно относително равни суми, през относителни еднакви периоди, то общата му инвестиция ще има средна цена близко до средното за пазара. Поради равните суми когато пазара е евтин реално ще закупува по-високи обеми, а когато пазара е скъп по-малки обеми. Този начин на инвестиране е най-близо до нормалното разбиране за спестяване. С минимална ангажираност към пазарите, минимална загуба на време и същевременно значително приближение на очакваната доходност към средната доходност на пазарите.


Първият вариант е по-подходящ, ако тази инвестиция е част от широко диверсифициран портфейл и инвеститорът има увереност, че очакванията му за пазара са относително верни.
Вторият вариант е по-подходящ за инвеститори, с по-слабо диверсифициран портфейл, които не следят редовно пазарите.


Скай Управление на активи предлага подобни схеми за дългосрочно инвестиране за два от фондовете под управление - инвестиционни схеми тип В на ДФ Скай Нови Акции, следящ пазарите от югоизточна Европа и на ДФ Скай Финанси, адресиран към финансови компании.


Записването от тези схеми е по нетна стойност на активите - като така инвеститорите нямат разходи при входа на инвестицията. При изпълнение на условията на инвестиционната схема, т.е. редовни инвестиции с 50 лева и нагоре на месец в продължение на минимум три години, обратното изкупуване става с надбавка над нетната стойност. Така инвеститорът не само, че няма разходи при излизане от инвестицията, но дори и получава бонус от Управляващото дружество.

 

Повече информация за Инвестиционните схеми тип В на ДФ „Скай Нови Акции" и на ДФ „Скай Финанси" за можете да намерите в правилата и проспектите на договорните фондове.

Стойността на дяловете и доходът от тях може да се понижат. Печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят целия размер на инвестициите си. Инвестициите в договорни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или друг вид гаранция. Предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите такива. Проспектът и правилата на фондовете са публично достъпни в офисите на СКАЙ Управление на активи и на адрес www.skyfunds.bg.