Ако смятате, че Азия ще превземе света, вземете и вие част от Азия

 

Скай Глобал ETFs e насочен предимно към развиващите се пазари и е първият български взаимен фонд, който следва стратегия за инвестиции основно в борсово търгувани фондове - ETFs. Оттам и ETFs в името на договорния фонд.

 

Купувайки дялове от договорен фонд Скай Глобал ETFs вие

Придобивате част от портфейл, инвестиран предимно в ETFs от развиващите се пазари от Азия, Латинска Америка,  Африка,  Австралия и Канада.

Ползвате предимствата, които дават борсово търгуваните фондове при формирането на инвестиционен портфейл.

 

Защо Скай Глобал ETFs

Светът е голям, но често е трудно човек да се възползва от възможностите, които предлага. Що се отнася до инвестирането, част от пазарите са непознати на широката публика или има пречки за пряко инвестиране на тях. Борсово търгуваните фондове дават лесен начин да се постигне диверсифициран портфейл на такива пазари с ниски разходи.

Скай Глобал ETFs дава възможност да се заеме подобна позиция към по-слабо популярни за българската публика развити пазари като Австралия или Канада или развиващи се като Индокитай, Бразилия или Африка.

 

Какво са ETFs?

ETFs (Exchange Traded Funds) представляват финансов инструмент, който съчетава характеристиките от една страна на взаимните фондове, а от друга на обикновените акции, и чиято инвeстиционна цел е да следват представянето на индекси или пакет от избрани финансови активи. Те осигуряват на инвеститорите експозиция към определен борсов индекс, сектор на икономиката, икономически регион или избран финансов актив.

 

 

Повече за Скай Глобал ETFs

 

Имате въпроси или нужда от повече информация - заявeте среща с наш консултант на 02 815 40 00 и contact@skyfunds.bg

 

 

Стойността на дяловете и доходът от тях може да се понижат. Печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят целия размер на инвестициите си. Инвестициите в договорни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или друг вид гаранция. Предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите такива. Проспектът и правилата на фондовете са публично достъпни в офисите на СКАЙ Управление на активи и на адрес www.skyfunds.bg.