Речник

Марджин търговия

При марджин търговията не е необходимо да разполагате с цялата сума необходима за закупуване на даден актив. Ако желаете да купите определен брой акции или друг акрив на обща стойност 100,000 долара например, не е необходимо да предоставите цялата сума. По този начин марджин търговията представлява търговия на база гаранционна сума, която се предоставя от вас. Марджинът се измерва като процент от стойността на сделката.

Стойността на дяловете и доходът от тях може да се понижат. Печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят целия размер на инвестициите си. Инвестициите в договорни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или друг вид гаранция. Предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите такива. Проспектът и правилата на фондовете са публично достъпни в офисите на СКАЙ Управление на активи и на адрес www.skyfunds.bg.