Портфейл

Разпределение на активите по държави

 • България
 • Германия
 • Ирландия
 • Италия
 • Парични средства, депозити и вземания
 • Полша
 • Румъния
 • Словения
 • Сърбия
 • Турция
 • Хърватска
 • Швеция

Разпределение на активите по отрасли

 • Автомобилни компоненти и отбранително оборудване
 • Автомобило и самолетостроене
 • Аерокосмическа промишленост, отбрана и сигурност
 • Банкови услуги
 • Бизнес услуги
 • Депозити
 • Договорни фондове
 • Други финансови услуги
 • Електроника и оборудване
 • Застраховане
 • Здравеопазване
 • Машиностроене
 • Металообработка
 • Парични средства и вземания
 • Потребителски продукти
 • Производство на електроенергия
 • Строителни материали
 • Строителство и инженеринг
 • Стъкларска промишленост
 • Телекомуникации
 • Транспорт
 • Туризъм
 • Търговия
 • Фармацевтика и биотехнологии
 • Фондове облигации
 • Холдингови компании
 • Ютилис (Комунални услуги)

 

 

Към 30.06.2024

Стойността на дяловете и доходът от тях може да се понижат. Печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят целия размер на инвестициите си. Инвестициите в договорни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или друг вид гаранция. Предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите такива. Проспектът и правилата на фондовете са публично достъпни в офисите на СКАЙ Управление на активи и на адрес www.skyfunds.bg.