Портфейл

Разпределение на активите по държави

 • Австрия
 • Белгия
 • България
 • Великобритания
 • Ирландия
 • Испания
 • Италия
 • Парични средства, депозити и вземания
 • Полша
 • Румъния
 • Словения
 • Сърбия
 • Турция
 • Франция
 • Хърватска

Разпределение на активите по отрасли

 • Банкови услуги
 • Депозити
 • Други финансови услуги
 • Застраховане
 • Парични средства и вземания
 • Фондове облигации
 • Холдингови компании

 

 

 

Към 31.05.2024

Стойността на дяловете и доходът от тях може да се понижат. Печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят целия размер на инвестициите си. Инвестициите в договорни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или друг вид гаранция. Предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите такива. Проспектът и правилата на фондовете са публично достъпни в офисите на СКАЙ Управление на активи и на адрес www.skyfunds.bg.