01.02.2012

Договорен фонд Статус финанси на първо място по доходност за януари


Новата 2012 година започна отлично за договорните фондове, управлявани от Статус Капитал АД. Отслабването на кризата в еврозоната доведе до поскъпването на дяловете на секторния фонд Статус финанси с 10.92% само за месец януари. Това го нарежда на първо място по доходност за периода сред всички колективни инвестиционни схеми в България.

 

С добри резултати се отчитат и другите два фонда, управлявани от нас. Статус нови акции  реализира за януари 5.48%. Той инвестира на Балканите, като с най-голям принос за доброто му представяне са вложенията му в акции в Турция и Румъния.

 

Най-новият фонд Статус Глобал ETF's пък регистрира доходност от 4.52% за януари. Той инвестира преимуществено в бързоразвиващите се азиатски икономики. След регистрираните повишения през януари, управляваните от Статус Капитал АД активи достигат 7 млн. лева.

Запиши като MS Word

Стойността на дяловете и доходът от тях може да се понижат. Печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят целия размер на инвестициите си. Инвестициите в договорни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или друг вид гаранция. Предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите такива. Проспектът и правилата на фондовете са публично достъпни в офисите на СКАЙ Управление на активи и на адрес www.skyfunds.bg.