16.12.2011

Fitch повиши кредитния рейтинг на Индонезия


Fitch повиши кредитния рейтинг на Индонезия до инвестиционен. Така четвъртата по население страна в света получи потвърждение за стабилността на икономиката си и за добрите перспективи пред нея, въпреки повишението на несигурността в глобален мащаб.

 

http://online.wsj.com/article/SB10001424052970204844504577100462974702368.html?mod=googlenews_wsj

Запиши като MS Word

Стойността на дяловете и доходът от тях може да се понижат. Печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят целия размер на инвестициите си. Инвестициите в договорни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или друг вид гаранция. Предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите такива. Проспектът и правилата на фондовете са публично достъпни в офисите на СКАЙ Управление на активи и на адрес www.skyfunds.bg.