12.11.2010

Месечен коментар за пазарите от фондовете на Статус – октомври 2010


През месец октомври основните промени в портфейла на Статус Нови Акции бяха свързани с българския пазар и развитието около професионалните пенсионни фондове. Новината за евентуалната национализация на тези фондове бе един от основните фактори довели до спад на БФБ през месеца. С цел да намалим риска за портфейла в деня, в който стана известно това намерение на правителството, продадохме целите си пакети в ПИБ и ЦКБ. Тези две позиции в най-голяма степен се движат с настроенията на пазара, и поради тази причина са една от най-вероятните цели за разпродажба. След като стана ясно, че национализацията все пак ще бъда само частична отново увеличихме дела на българските акции, макар и под равнището от преди това решение на правителството, но вместо банките, закупихме акции на Индустриален Холдинг България.

Основният положителен принос за растежа на Статус Финанси през октомври бяха инвестициите ни в Австрия - Ерсте Банк и Райфайзен интернешънъл, заедно с AIK bank в Сърбия и полската Pekao. В същото време ръстът беше забавен от инвестициите ни в Хърватска, най-вече в Jadransko Osiguranje D.D., както и от София Комерс в България.

Относно пазарите на Статус Глобал ETFs, Азия продължава да бъде атрактивна, както икономически така и като динамика на фондовите пазари. Смятаме, че при евентуален стремеж към обезценки на основните валути, отново азиатските валути се оказват добър избор за инвеститори от Европа.

 

Повече информация за представянето на Дф Статус Нови Акции, ДФ Статус Финанси и ДФ Статус Глобал ETFs за октомври 2010 можете да прочетете в месечните отчети на фондовете, публикувани в секция Документи на сътоветния фонд.

 

 

 

 

Стойността на дяловете и доходът от тях може да се понижат. Печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят целия размер на инвестициите си. Инвестициите в договорни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или друг вид гаранция. Предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите такива.

Запиши като MS Word

Стойността на дяловете и доходът от тях може да се понижат. Печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят целия размер на инвестициите си. Инвестициите в договорни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или друг вид гаранция. Предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите такива. Проспектът и правилата на фондовете са публично достъпни в офисите на СКАЙ Управление на активи и на адрес www.skyfunds.bg.