16.11.2010

Darik Finance: Fitch вдигна рейтинга на Сърбия


Агенцията за кредитен рейтинг Фич повиши оценката си за западната ни съседка Сърбия. След като през месец декември 2008 година дългосрочната прогноза бе определена като негативна, то сега Фич я намира за стабилна.

Основания за това решение дава правителствената политика, която залага нисък бюджетен дефицит за следващите години в комбинация с механизми за снижаването му до 1% от БВП до 2015 година от сегашните 4.8%.

Анализаторите на Фич очакват, че растежът на икономиката в Сърбия през тази година ще бъде в размер на 1.5% от БВП, а догодина ще достигне дори 3% от Брутния вътрешен продукт.

 

Запиши като MS Word

Стойността на дяловете и доходът от тях може да се понижат. Печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят целия размер на инвестициите си. Инвестициите в договорни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или друг вид гаранция. Предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите такива. Проспектът и правилата на фондовете са публично достъпни в офисите на СКАЙ Управление на активи и на адрес www.skyfunds.bg.