15.11.2010

Райфайзен КМ: Тайланд и Филипините обещаващи пазари в АСЕАНсток.бг: Тайланд и Филипините са най-обещаващите пазари в региона


Когато става въпрос за Азия, повечето инвеститори се концентрират върху Китай или Индия. Досега те бяха склонни да пренебрегват "относително по-малките" бързоразвиващи се страни в Югоизточна Азия, които представляват преобладаваща част от АСЕАН - Асоциацията на държавите от Югоизточна Азия. Важно е да се осъзнае, че страни като Малайзия, Тайланд, Индонезия и Филипините не само се възползват, но и са неразделна част от икономическия бум в Азиатско-тихоокеанския регион", обяснява Марк Монсън, старши портфолио мениджър "Развиващи се пазари" в Райфайзен Кепитъл Мениджмънт, Виена.

Според него, това е свързано и с политическите, икономическите и социалните реформи, които се провеждат в повечето от тези страни. Друга причина е и уникалното им географско разположение в самия център на региона с най-силен растеж в световен мащаб.

„Тези страни са много добре позиционирани географски - в непосредствена близост до милиардните пазари на Китай и Индия, като ги снабдяват с необходимите стоки и услуги - основно селскостопански продукти и суровини. Новите договори за свободна търговия между АСЕАН и Китай, и Индия стимулират икономическия растеж и подпомагат потреблението на вътрешния пазар. Динамичните трансформации, през които преминават тези страни им дават предимството да са в състояние да реагират по-гъвкаво на промените и новите възможности, отколкото техните значително по-големи съседи", счита Монсън, в анализ на управляващото дружество за региона на Югоизточна Азия, предоставен и на Profit.bg.

Общо населението на десетте страни членки на АСЕАН възлиза на повече от половин милиард души - двойно повече от това на САЩ. Внушителният неизползван потенциал за растеж намира ясно отражение във факта, че те произвеждат само около една десета от икономическия продукт на САЩ. В сравнение с Китай и Индия, интересът на инвеститорите към страните от АСЕАН не беше толкова голям. „Но това бързо ще се промени", отбелязва Монсън.

Огромни ресурси и растяща независимост

Много от пазарите на страните от АСЕАН разполагат също така и със собствени природни ресурси и са производители на много търсени селскостопански продукти, като дървесина, каучук, захарна тръстика, палмово масло и ориз. В много случаи те всъщност имат конкурентни предимства пред Китай и Индия. Според Монсън: „Тъй като нивото на интеграция между икономиките в Азия се повишава, тези пазари стават все по-независими от колебанията на икономическите цикли в по-развитите икономически региони, като Северна Америка и Европа. Следователно, инвестицията в пазарите от АСЕАН е идеален начин за диверсификация на портфeйла."

Пазарите на развиващите се страни от АСЕАН постигнаха най-добри резултати в региона от началото на годината. Много добрите данни за БВП и резултатите за корпоративните печалби бяха положителна изненада. Най-важният фактор, стимулиращ този устойчив икономически растеж е потреблението, на което се дължат около 65% от растежа на БВП. Той бавно достига нивото от 3 000 щ.д. на глава от населението. Но въпреки това стойностите на акциите на пазарите в страните от АСЕАН все още са едни от най-ниските в целия регион. Към момента Тайланд и Филипините са двете страни, които са в центъра на вниманието от страна на инвеститорите.

Филипините - вътрешното потребление стимулира икономическия растеж

Следвайки пътя на предишните азиатски „тигри" Сингапур, Хонконг и Южна Корея, фондовата борса във Филипините също отбеляза силно покачване на цените на акциите: от началото на годината до сега е регистрирано нарастване с над 40%, като само през септември цените се покачиха с около 15%. От Райфайзен Кепитъл Мениджмънт виждат също така добър потенциал за по-нататъшен непрекъснат силен растеж на БВП, както и допълнително нарастване на корпоративните печалби през следващата година.

"Предполагаме, че тази резултатност ще намери отражение в цените на акциите. Досега благоприятният обрат беше в резултат главно на рязкото подобряване на политическите условия, които в продължение на много години бяха ключов рисков фактор за чуждестранните инвеститори. Макар и да не е изчезнал, този риск загуби своята интензивност", обяснява Монсън. Президентът Акино притежава решителността и средствата да продължи напред с по-нататъшни реформи, които ще спомогнат за намаляване на корупцията и за укрепване на държавния бюджет.

„През първото шестмесечие компаниите от Филипините отбелязаха много по-добри резултати, в сравнение с прогнозите, а също така са налице и много признаци за това, че тази тенденция ще продължи, дори и ако икономическото развитите в глобален мащаб се забави, тъй като ключовият фактор за растежа в страната е потреблението на вътрешния пазар", обяснява Монсън.

Филипините бяха една от малкото страни, които успяха да постигнат растеж дори и през 2008/2009 г. Една от основните причини за това са филипинците, които работят в чужбина и в по-голямата си част са заети в сектори, които не зависят в особено голяма степен от глобалната икономика.

Сумите, които те превеждат, съставляват 10% от икономическия резултат на Филипините и са важен източник на подкрепа за страната. „Според нас повечето чуждестранни инвеститори все още подценяват подобрилите се условия и потенциала за печалби на филипинските компании. Това е още една причина защо все пак очакваме да видим допълнителен добър потенциал за доходност през следващите години, въпреки постигнатия ръст в цените на акциите ", отбелязва Монсън.

Тайланд - завръщането към нормално състояние отваря нови възможности пред инвеститорите

След като през месец май политическата ситуация в страната се успокои, фондовата борса в Банкок регистрира покачване от около 30% и тук според Райфайзен Кепитъл Мениджмънт отново става въпрос не само за краткотрайно движение нагоре, в резултат на политически развития, а по-скоро за началото на завръщане към нормално състояние и стабилност.

Стойностите на тайландската фондова борса остават много атрактивни, както в абсолютно измерение, така и съпоставени спрямо другите развиващи се пазари. Корпоративните печалби нарастват бързо, а също така и перспективите за увеличаване на приходите се ревизират в посока нагоре.

Понастоящем годишният ръст на доходността е между 10% и 20%. Също така са налице множество фактори, които предполагат, че тази тенденция може да се запази за няколко години напред. В същото време, динамиката при печалбите на фирмите от Тайланд все още често се подценява и поради този факт, както и поради дългогодишните политически размирици - в повечето глобални портфейли страната, в значителна степен, е недостатъчно добре представена, което означава, че тя притежава добър потенциал да наваксва.

„Тайланд може би е на прага да изживее бум на силен икономически растеж, подобен на този, който наблюдавахме в началото на деветдесетте години", счита Монсън. За това спомогнаха реформите на правителството, намаляването на държавния контрол върху промишлеността и държавните инвестиции, както и постоянният приток на чуждестранни инвестиции.

Според Монсън: „Размерът на вътрешните спестявания нарасна в много голяма степен през последните години и тези средства са на разположение за повишаване на потреблението и стабилизиране на икономиката. Това означава, че може да бъдем свидетели на бум на инвестициите, последван от стабилно нарастване на продуктивността, заплатите и благоденствието."

През следващите години потреблението на вътрешния пазар и самият той като цяло вероятно ще бъдат двигателят на растежа и източникът на най-добрия потенциал за доходност за инвеститорите, особено поради факта, че икономиката е подкрепена от ниска безработица и от продължаващото развитие на туризма. Действително негативен сценарий за Тайланд е възможен единствено в рамките на икономически срив в Азия, а признаци това да се случи в този момент няма.

Друг положителен момент за инвеститорите е сравнително ликвидният фондов пазар: за разлика от Малайзия и Индонезия, фондовата борса в Тайланд в действителност отразява целия обхват на тайландската икономика, а също така се отличава и с атрактивни стойности. Понастоящем Райфайзен Кепитъл Мениджмънт предпочита компании, ориентирани към потребителите, избрани банки и компании за недвижими имоти. Погледнато в краткосрочен план, актуалната висока доходност от цените на акциите може да бъде последвана от временно влошаване на ситуацията по всяко време. В по-дългосрочен план, безспорно, съществува потенциал за двуцифрени печалби през следващите години, се казва още в анализа.

Запиши като MS Word

Стойността на дяловете и доходът от тях може да се понижат. Печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят целия размер на инвестициите си. Инвестициите в договорни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или друг вид гаранция. Предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите такива. Проспектът и правилата на фондовете са публично достъпни в офисите на СКАЙ Управление на активи и на адрес www.skyfunds.bg.