05.11.2010

ДФ Статус Глобал ETFs с най-висока доходност сред българските фондове за шест месеца


Доходност от 6.03% за шест месеца отчтита първият български фонд инвестиращ предимно на развиващите се пазари „Статус Глобал ETFs". За сравнение бенчмаркът MSCI Emerging Markets постигна 4.73% ръст, а спрямо българските фондове Статус Глобал ETFs e на първо място по доходност за същия период.

 

Фондът инвестира на пазари като Индия, Индонезия, Малайзия, Тайланд, Тайван, Корея и др.  През последната година икономиките на страните от югоизточна Азия реализират впечатляващи растежи, далеч надхвърлящи както тези на развитите държави, така и на страните от източна Европа.  Фондовите им пазари също се движат в унисон като са едни от най-растящите в света. Това е и регионът в който са концентрирани най-голяма част от инвестициите на фонда - 80,35%. Латинска Америка е другият добре представящ се регион през последната година, като натам са насочени 6,09% от активите на фонда.

 

Другите два фонда управлявани от УД Статус Капитал - Статус Нови Акции и Статус Финанси също имат положителна доходност от началото на годината, съответно  7.28% и 4.23%. За сравнение доходността на Софикс от началото на годината е отрицателна -17,3%.

 

За повече информация:

Мария Сивкова - изпълнителен директор - тел. 815 40 00

Запиши като MS Word

Стойността на дяловете и доходът от тях може да се понижат. Печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят целия размер на инвестициите си. Инвестициите в договорни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или друг вид гаранция. Предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите такива. Проспектът и правилата на фондовете са публично достъпни в офисите на СКАЙ Управление на активи и на адрес www.skyfunds.bg.