18.10.2010

Месечен коментар на пазарите на Стаус Нови Акции и Статус Финанси – септември 2010


През месец септември най-добре представилият се пазар за фондовете на Статус беше Турция. След проведения референдум за промяна в конституцията, основният индекс на Истанбулската борса реализира растеж над 9%. Към момента инвестициите в Турция са над 30% от портфейла на Статус Нови Акции, което е горната граница за запазване на диверсификацията между отделните балкански пазари.

Освен в Турция, банковите акции в западна и централна Европа също увеличиха капитализациите си, докато в Хърватска, Сърбия и Гърция отбелязаха спадове. Това причини и значителното различие между Статус Финанси и бенчмарка както за месеца така и за тримесечието. Очакванията са ни, че постепенно позитивната вълна ще навлезе и на борсите в югоизточна Европа, а тъй като финансовите компании от региона се търгуват на значително по-ниски коефициенти от аналозите им от централна и западна Европа, то и потенциалния растеж при тях е доста по-висок.

 

 

Повече информация за представянето на Дф Статус Нови Акции и ДФ Статус Финанси за септември 2010 можете да прочетете в месечните отчети на фондовете, публикувани в секция Документи на сътоветния фонд.

 

 

 

 

Стойността на дяловете и доходът от тях може да се понижат. Печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят целия размер на инвестициите си. Инвестициите в договорни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или друг вид гаранция. Предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите такива.

 

Запиши като MS Word

Стойността на дяловете и доходът от тях може да се понижат. Печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят целия размер на инвестициите си. Инвестициите в договорни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или друг вид гаранция. Предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите такива. Проспектът и правилата на фондовете са публично достъпни в офисите на СКАЙ Управление на активи и на адрес www.skyfunds.bg.