05.10.2010

Moody’s повиши перспективата по рейтинга на Турция на положителна


Moody's Investors Service е повишила от стабилна на положителна перспективата по рейтинга на турските облигации (Ba2) в местна и чуждестранна валута, предава Bloomberg.

„Турската икономика се оказа неочаквано устойчива и се възстанови до предкризисните нива", заявява Сара Карлсън от международната рейтингова агенция. Moody's също така е ревизирала прогнозите си за икономическия растеж в Турция на 6,5% през тази и 5% през следващата година, допълва Карлсън.

Нивата на държавен дефицит и дълг са вече над заложените в средносрочната икономическа програма на правителството.

Икономиката на страната нарасна с годишен темп от 10,3% през второто тримесечие на 2010, което я постави начело по този показател в Г-20 за периода.

Според Турция редица индикатори сочат, че рейтингът по дълга на страната трябва да бъде повишен от S&P, Moody's и Fitch Ratings.

Moody's вдигна турския рейтинг до Ba2 през януари - две степени под инвестиционния клас, Fitch го повиши до BB+ през декември - една степен под инвестиционния, а S&P увеличи рейтинга на страната до BB през февруари.

„Очакваме Moody's и S&P да вдигнат рейтинга на Турция след парламентарните избори през лятото на идната година", заявява Туркер Хамзаоглу, икономист в Bank of America - Merrill Lynch.

„Пред Турция стоят три основни въпроса за постигането на инвестиционен рейтинг", смята той. „Това са инфлацията, контролирането на дефицита по текущата сметка и провеждането на стабилна фискална политика при отсъствието на бюджетни ограничения, както и на МВФ."

Запиши като MS Word

Стойността на дяловете и доходът от тях може да се понижат. Печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят целия размер на инвестициите си. Инвестициите в договорни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или друг вид гаранция. Предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите такива. Проспектът и правилата на фондовете са публично достъпни в офисите на СКАЙ Управление на активи и на адрес www.skyfunds.bg.