13.07.2010

Месечен коментар на пазарите на Стаус Нови Акции и Статус Финанси – юни 2010


След силната волатилност от май, през юни пазарите на Статус нови акции се върнаха към нормалните си по размер колебания. Все още доминира натиска надолу, но като цяло пазарите се успокояват. Тъй като основната причина за спада на индексите са очакванията за забавяне на растежа в Европа като цяло, това се отразява на всички пазари, в които инвестираме. Единствено турският пазар отбеляза минимален ръст през месеца, но като цяло и той се движи в синхрон с европейските пазари. Поради това, че негативните очаквания са насочени по-скоро в средносрочен план, то през месеца се въздържахме от промени в портфейла. След като се повиши яснотата около това какви ще са промените в икономическите политики на конкретни държави, и как ще се отрази това на перспективите на икономиките им, ще предприемем и ребалансиране на портфейла на ДФ Статус Нови Акции.

По отношение на финансовите акции през месец юни негативната тенденция от май продължи, макар и в смекчена форма. С падането на индексите от последните месеци някои от тях достигнаха точките си за подкрепа. Това бе и причината, след като продадохме инвестициите на ДФ Статус Финанси в Румъния през май, през юни отново да влезем на румънския пазар на по-ниски нива. С цел намалание на риска за портфейла, през юни продадохме инвестицията ни в OTP. Това бяха и двете промени в портфейла за месеца.

 

Повече информация за представянето на Дф Статус Нови Акции и ДФ Статус Финанси за декември 2009, можете да прочетете в месечните отчети на фондовете, публикувани в секция Документи на сътоветния фонд.

 

 

 

 

 

Стойността на дяловете и доходът от тях може да се понижат. Печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят целия размер на инвестициите си. Инвестициите в договорни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или друг вид гаранция. Предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите такива.

 

Запиши като MS Word

Стойността на дяловете и доходът от тях може да се понижат. Печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят целия размер на инвестициите си. Инвестициите в договорни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или друг вид гаранция. Предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите такива. Проспектът и правилата на фондовете са публично достъпни в офисите на СКАЙ Управление на активи и на адрес www.skyfunds.bg.