11.05.2010

Месечен коментар на пазарите на Стаус Нови Акции и Статус Финанси – април 2010


Резлутатите на компаниите за първото тримесечие на 2010 г. не се отличаваха като цяло от очакванията. Това намали темповете на растеж на пазарите, които реализираха по-високи растежи през първото тримесечие, като Румъния и Турция. В същото време пазара в Белград, който изостана през първото тримесечие през април изпревари по-растеж останалите. През месеца промените в портфейла на Статус Нови Акции бяха минимални, основно с цел допълнително намаляване на инвестициите в България.

Финансовите акции бяха най-силно засегнати от напрежението на пазарите предизвикано от финансовото състояние на Гърция и забавянето на помоща от еврозоната и МВФ. Повишеното усещане за риск натежа на котировките както на гръцките, така и на повечето финансови компании от ЕС.

Запиши като MS Word

Стойността на дяловете и доходът от тях може да се понижат. Печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят целия размер на инвестициите си. Инвестициите в договорни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или друг вид гаранция. Предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите такива. Проспектът и правилата на фондовете са публично достъпни в офисите на СКАЙ Управление на активи и на адрес www.skyfunds.bg.