09.11.2009

Нови офиси за инвестиране в дялове на Статус Финанси и Статус Нови Акции в 26 града


Инвеститорите в договорните фондове Статус финанси и Статус нови акции вече имат възможност да подават поръчки за покупка и продажба на дялове в нови 26 точки в страната. Това стана възможно, след като управляващо дружество Статус капитал АД подписа договор за партньорство с Интернешънъл Асет Банк. Така клиентите на Статус ще могат да използват клоновата структура на банката, която е разпределена равномерно почти в цялата страна.
 
Статус нови акции и Статус финанси са специализирани в инвестиции на чуждестранните фондови пазари. Това предоставя на потенциалните инвеститори в тях възможността да диверсифицират портфейлите си, така че да не зависят само от движенията на българската борса.
Статус финанси постига най-висока доходност за 2009 година в сравнение с всички останали български договорни фондове, в размер на 43.87 процента (към 9 ноември). Тя е постигната, благодарение на концентрацията на портфейла на фонда във финансовия сектор, който е най-бързо растящия на световните капиталови пазари през тази година.

 

Градовете, в които ще има възможност да бъдат извършвани операции с фондовете са София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Добрич, Кнежа, Кремиковци, Кърджали, Ловеч, Монтана, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Силистра, Сливен, Стара Загора, Търговище, Хасково, Шумен и Ямбол.

Запиши като MS Word

Стойността на дяловете и доходът от тях може да се понижат. Печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят целия размер на инвестициите си. Инвестициите в договорни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или друг вид гаранция. Предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите такива. Проспектът и правилата на фондовете са публично достъпни в офисите на СКАЙ Управление на активи и на адрес www.skyfunds.bg.