17.06.2024

Рекордни стойности през май за американските индекси


През Май основните индекси в САЩ регистрираха рекордни стойности след като ситуацията в Близкия Изток се успокои. Федералният резерв запази лихвите непроменени и сигнализира, че евентуално понижение зависи от икономическите данни през идните месеци.

Едновременно с това БВП на САЩ показа забавяне през първото тримесечие, който тренд вероятно ще продължи и през второто според моментните икономически показатели, изчислявани от Федералния резерв на Атланта. Потребителското търсене се забавя, а последното отговаря за две трети от икономиката на САЩ. Производствената активност продължава да показва свиване. Инфлацията се задържа на нивата от Април на стойности над таргетираните от централната банка. Това накара мнозина икономисти и анализатори да заговорят за риск от стагфлационна среда.
Доходностите по дългосрочните ДЦК на САЩ регистрираха понижения, което подкрепи основните индекси от акции. Въпреки това предстоят аукциони за попълване на безпрецедентно високия бюджетен дефицит и предлагането на нови емисии може да натисне цените и да увеличи доходностите им. Това от своя страна означава насрещен вятър за пазара на акции.
Отделно, забавящия се икономически растеж означава по-слаб ръст на печалбите, а в цените на акциите са отразени очаквания за силно представяне на корпоративните резултати. Отчетите на компаниите, свързани с изкуствения интелект показаха миксирани резултати и очаквания за следващите тримесечия. Финансовите резултати на NVDA изстртеляха книжата на компанията на рекордни нива, устремявайки я към челната позиция за най-голямата по пазарна капитализация в света.

*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на активи

Коментар:

Красимир Йорданов,
портфолио мениджър

Повече информация за фондовете можете да намерите на:

Скай Нови Акции 

Скай Финанси  

Скай Глобал ETFs    

Запиши като MS Word

Стойността на дяловете и доходът от тях може да се понижат. Печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят целия размер на инвестициите си. Инвестициите в договорни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или друг вид гаранция. Предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите такива. Проспектът и правилата на фондовете са публично достъпни в офисите на СКАЙ Управление на активи и на адрес www.skyfunds.bg.