06.10.2023

И септември под натиск от разпродажби


Последните данни за потребителската инфлация в САЩ показаха ускоряване на месечния темп на растеж през Август, главно поради покачване на цените на енергийните суровини. Същевременно в Еврозоната инфлацията продължи да намалява. Въпреки това, ЕЦБ покачи основната лихва с 25 bps през септември до 4%, тъй като инфлацията еврозоната от 5.3% е все още много над таргетираните 2% от централната банка.
През септември, ФЕД остави основната лихва непроменена на 5.25-5.5%, но сигнализира, че вероятно ще я повиши още веднъж до края на годината, а през 2024 прогнозите на банката са за по-бавно смъкване на основната лихва. Това доведе до рязко покачване на доходността на дългосрочните ДЦК-та на САЩ, а американският долар поскъпна срещу основни валути. Допълнителен натиск в посока нагоре върху лихвите оказва повишеното предлагане на ДЦК на пазарите от страна на финансовото министерство с цел попълване на дупката в държавния бюджет. В допълнение, ФЕД продължава с политиката на количествено затягане (QT), което допълнително изтънява ликвидността на пазара на ДЦК.
При тези условия, акциите на борсите по света бяха подложени на натиск от разпродажби. Традиционно, септември месец е слаб за цените на акциите, което допълнително помрачи настроението на инвеститорите. Ключови нива на подкрепа за S&P 500 са 4200-4300. Пробив под тези нива вероятно ще означава трайно обръщане на възходящия тренд от началото на годината. През октомври вероятно волатилността на пазарите ще се задържи.

*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на активи 

Коментар:
Красимир Йорданов,
портфолио мениджър

 

Повече информация за фондовете можете да намерите на:

Скай Нови Акции 

Скай Финанси  

Скай Глобал ETFs      

 

Запиши като MS Word

Стойността на дяловете и доходът от тях може да се понижат. Печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят целия размер на инвестициите си. Инвестициите в договорни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или друг вид гаранция. Предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите такива. Проспектът и правилата на фондовете са публично достъпни в офисите на СКАЙ Управление на активи и на адрес www.skyfunds.bg.