10.08.2023

Лихви, инфлация, пазари


През месец юли ценовият натиск на потребителските стоки и услуги в САЩ и Еврозоната продължи да спада, но централните банки на двете икономики покачиха основните лихвени проценти, тъй като таргетираната инфлация остана значително над тергетираните нива.
Председателят на ФЕД Джером Пауъл сигнализира, че по-нататъшната динамика на паричната политика ще зависи изцяло от данните, които излизат за щатската икономика. Цените на акциите, както в Европа, така и в САЩ, продължиха възходящата тенденция като пазарният сентимент остана строго оптимистичен, тъй като инвеститори и спекуланти калкулират в цените на акциите меко приземяване на икономиките, което да отслаби ценовиия натиск без да предизвика рецесия.
Въпреки това, резкият ръст на цените на акциите от началото на годината, съчетан с нарастване на доходността на държавните ценни книжа загатва за повишен риск през втората половина на годината. Ръстът на S&P 500 изцяло се дължи на 7 акции, свързании с AI революцията, докато останалите 493 акции отчитат значително по-умерени повишения.
Нарастването на доходността по дългосрочите ДЦК означава по-висок дисконтов процент при калкулииране на справедливата стойност на акциите и по-ниска оценка при равни други условия. Ако данните за инфлацията покажат възобновяване на ценовия натиск, а икономическия растеж остане висок, то можем да очакваме още по-високи лихвени проценти, което в крайна сметка ще натисне цените на акциите надолу.

 

*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на активи  

 

Коментар:

Красимир Йорданов,
портфолио мениджър


Повече информация за фондовете можете да намерите на:

Скай Нови Акции 

Скай Финанси  

Скай Глобал ETFs    

 

 

Запиши като MS Word

Стойността на дяловете и доходът от тях може да се понижат. Печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят целия размер на инвестициите си. Инвестициите в договорни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или друг вид гаранция. Предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите такива. Проспектът и правилата на фондовете са публично достъпни в офисите на СКАЙ Управление на активи и на адрес www.skyfunds.bg.