09.02.2023

Януари донесе оптимизъм


Януари донесе оптимизъм на пазарите на акции след като поредица от оптимистични данни за инфлацията загатнаха за смекчаване на рестриктивната политика от страна на Федералния резерв. S&P 500 Index нарасна със 6.2% докато Nasdaq скочи са 10.7% през месеца. Инфлационният натиск върху икономиката на САЩ продължи да намалява както в сегмента на потребителските цени, така и на заплатите. Освен това пазарите дисконтират в цените на акциите сценарий за леко приземяване на икономиката, което да подкрепи печалбите на компаниите.

В Европа пазарите получиха подкрепа от спадащата цена на природния газ. Последната се дължи на необичано топлата зима, което засилва вероятностите за излизане от зимния сезон с рекордни запаси от природен газ. Това намалява рисковете за следащия отоплителен сезон. Инфацията в еврозоната въпреки че намалява, остава на високи нива, което вероятно ще накара ЕЦБ да затегне паричната политика и вдигне лихвите на следващото заседание в началото на Февруари.
По-нататъшното движение на пазарите ще зависи изцяло от динамиката на инфлацията, както и от данните за икономическата активност. Рисков фактор за пазара на акции е липсата на достатъчно хеджиращи позиции на деривативния пазар в случай на резки движения в посока надолу. VIX индексът е на нива от 18, което е ниско ниво за мечи пазар, докато т.нар. "Option skew" е на многогодишни дъна. Последното означава, че цената на хеджиране на значителен спад на пазара е несъразмерно по-ниска спрямо цената на хеджиране на значителен ръст на пазара. При евентуално по-висока от очакваното инфлация или данни за свиване на икономическата активност в комбинация от неадектватно хеджиране от страна на пазарните участници може да ускори пазарните спадове. 

 

Коментар:

Красимир Йорданов,
портфолио мениджър

 

Повече информация за фондовете можете да намерите на:

Скай Нови Акции 

Скай Финанси  

Скай Глобал ETFs     

 

 

Запиши като MS Word

Стойността на дяловете и доходът от тях може да се понижат. Печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят целия размер на инвестициите си. Инвестициите в договорни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или друг вид гаранция. Предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите такива. Проспектът и правилата на фондовете са публично достъпни в офисите на СКАЙ Управление на активи и на адрес www.skyfunds.bg.