11.10.2022

Затягане на финансовите условия


 

През септември низходящата тенденция на пазарите на акции и облигации се запази. Основен фактор, потискащ цените е политиката на централните банки за затягане на финансовите условия с цел сваляне на инфлацията до таргетираните от централните банкери нива от 2-2.5%. По-високите лихвени нива натискат надолу оценките на акциите, особено в сегмента на компаниите на растежа.

Нежелано последствие от рестриктивната политика на Банката на Англия се прояви при пенсионните фондове, които бяха ударени от т.нар. „margin calls" поради рязката обезценка на правителствените облигации. Допълнителен фактор за бягството на инвеститорите от държавните ценни книжа на кралството бе обявената фискална политика на новото правителство за допълнително увеличаване на бюджетния дефицит през смъкване на данъчното бреме. Рязката обезценка на държавните ценни книжа на Великобритания накара централната банка на кралството да се намеси като отмени количествените затягания и прибегне до количествени улеснения в дългия край на кривата на доходността (>10г.).

Покачващите се лихви в САЩ доведоха до по-нататъшно поскъпване на американския долар и обезценка на редица валути на развитите и развиващите се пазари. Освен британският паунд, рязка обезценка се наблюдаваше и при китайския юан, където централната банка на страната позволи на местната валута да се търгува на по-високи нива спрямо долара с цел да смекчи ударите на забавящата се икономика поради проблемите на имотния пазар и политиката на правителството за поддържане на нулеви случаи на COVID-19.

Кривата на доходността на американските държавни ценни книжа влезе в още по-ниски отрицателни стойности, което предвещава задаваща се икономическа рецесия и свиване на доходите. От друга страна, икономическа слабост е до голяма степен отчетена в цените на акциите и евентуална промяна на тона на Федералния резерв в посока разхлабване на монетарната политика би действало като подкрепа за пазара на акции в краткосрочен аспект.

 

Коментар:

Красимир Йорданов,
портфолио мениджър

 

 

Повече информация за фондовете можете да намерите на:

Скай Нови Акции 

Скай Финанси  

Скай Глобал ETFs      

 

Запиши като MS Word

Стойността на дяловете и доходът от тях може да се понижат. Печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят целия размер на инвестициите си. Инвестициите в договорни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или друг вид гаранция. Предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите такива. Проспектът и правилата на фондовете са публично достъпни в офисите на СКАЙ Управление на активи и на адрес www.skyfunds.bg.