16.08.2022

Лихви, инфлация, волатилност


 

През юли спадът на цените на суровините и на доходността на държавните облигации подкрепиха акциите и негативните настроения преминаха в неутрални, след като изненадващо рязкото повишаване на лихвите от страна на Федералния резерв натисна пазарите на акции до ново дъно от началото на мечия пазар и доведе най-ниска стойност от края на 2020 г. на множество борсови индекси.
Положителната новина е, че въпреки всичко индексите в САЩ не пропаднаха в спираловиден спад и не се създаде паника. Вероятно причината е в сравнително големият обем открити пут-опции, с които доста инвеститори са застраховали част от пазарния риск, както и очевидното оформящото се очакване, че икономиките на развитите държави няма да изпаднат в тежка рецесия и корпоративните печалби няма да бъдат засегнати съществено.
Прогнозите на анализаторите са за 10% ръст на корпоративните печалби в индекса S&P 500 за тази година спрямо предишната. Второто тримесечие се очаква да е най-слабо с едва 4% ръст на годишна база. Тъй като обичайно резултатите бият прогнозите за печалби, през юли се сблъскахме с много противоречиви коментари относно отчети за второто тримесечие.
Като цяло страховете на пазарните участници продължават да бъдат породени от макроикономическата картина - инфлация и геополитическата - вериги на доставки. Той като и двете групи рискове се влияят основно от политически решения в момента, това създава силна несигурност дали ситуацията ще бъде овладяна. Все по-малко надеждни прогнози за бизнеса могат да се правят в тази обстановка, така че пазарите остават изнервени и очаквамe висока волатилност в близките месеци.

Коментар:

Явор Спасов,
портфолио мениджър

Повече информация за фондовете можете да намерите на:

Скай Нови Акции 

Скай Финанси  

Скай Глобал ETFs       

Запиши като MS Word

Стойността на дяловете и доходът от тях може да се понижат. Печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят целия размер на инвестициите си. Инвестициите в договорни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или друг вид гаранция. Предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите такива. Проспектът и правилата на фондовете са публично достъпни в офисите на СКАЙ Управление на активи и на адрес www.skyfunds.bg.