12.07.2022

ФЕД срещу инфлацията - силен долар - слаби пазари


Пазарите вече приемат войната в Украйна като даденост, която ще продължи поне месеци. Фокусът на вниманието на анализаторите отново се връща върху инфлацията. Представянето на цените на американския дълг през първите 6 месеца е най-лошото от времето на Джордж Вашингтон, което значи, че разпродажбите на дълг са по-интензивни в момента в сравнение с Първата и Втората световни войни, както и в сравнение с финансовата криза от 2008 година.

Цените на дълга на останалите държави също се сриват. Факторът за това явление е инфлацията. ФЕД комуникира, че основен приоритет е запазване силата на долара. Това означава борба с инфлацията. А всички мерки срещу инфлацията означават отслабване на пазарите. Политиката на ФЕД от председателството на Грийнспан насам беше насочена към подкрепа на пазарите. Насочване на политиката към подкрепа на долара, който всъщност е най-ценният актив на САЩ и съответно на ФЕД, представлява фундаментална промяна на пазарните условия. Подкрепата на пазарите остава на заден план - изкупуване на активи, ниски лихвени нива, ниски минимални задължителни резерви на банките - тези мерки вече не са сред арсенала в готовност на ФЕД.

Очевидно ФЕД преценява, че силата на долара е под риск и тъй като доларът е абсолютния приоритет за ФЕД, ще бъде направено всичко възможно неговата роля на световна резервна валута да бъде защитена. Т.е. ФЕД най-вероятно в близко бъдеще няма да влиза в ролята кредитор от последна инстанция и спасител на пазарите, което увеличава рисковата премия на всеки един пазар.

 

Коментар:
Явор Спасов,
портфолио мениджър

 

Повече информация за фондовете можете да намерите на:


Скай Нови Акции

Скай Финанси

Скай Глобал ETFs       

 

 

Запиши като MS Word

Стойността на дяловете и доходът от тях може да се понижат. Печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят целия размер на инвестициите си. Инвестициите в договорни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или друг вид гаранция. Предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите такива. Проспектът и правилата на фондовете са публично достъпни в офисите на СКАЙ Управление на активи и на адрес www.skyfunds.bg.