17.06.2022

„sell in May and go away"?


Конфликтът в Украйна продължава да е централна тема в коментарите на пазарните анализатори. „sell in May and go away" не се осъществи, защото високите цени на суровините, енергията и растящите разходи за труд затрудняват икономиките и въпреки силните корпоративни отчети, цените на акциите се движат преобладаващо надолу. Потребителските стоки поскъпват и търговците усещат сериозен ръст на разходите си, но засега основно този сектор отразява силно инфлационния натиск. Финансовите компании също отчитат спад на печалбите на годишна база, но с по-слаб темп от очакваното. В Европа пък нецикличното потребление (основно храните), се оказа слабото звено в корпоративните отчети. Тези сектори страдат най-чувствително от инфлацията, докато останалите сектори, особено енергетиката и комуналните услуги, радват инвеститорите с ръст на печалбите и продажбите. Но инвеститорите са предпазливи, понеже очакват реакция на потребителското търсене - навиците за пазаруване.

Освен, че икономиката среща съществени затруднения, централните банки в момента също не помагат на пазарите - повишаването на лихвите е още в началото си. Повишение от 50 б. п. в началото по думите на председателя на Федералния резерв Джей Пауъл е максимумът за еднократно повишение. Централните банкери не дават сигнал, че ще има някаква пауза или забавяне на темповете на повишение на лихвите, така че още половин процент покачване в средата на юни изглежда сигурно.

Към момента пазарите в Азия изглеждат най-перспективни, тъй като войната в Украйна се отразява сравнително по-слабо на икономиките в региона. Китайската икономика отново се отваря след COVID рестрикциите.

 

Коментар:
Явор Спасов,
портфолио мениджър

 

Повече информация за портфейлите на фондовете можете да намерите на:

Скай Нови Акции

Скай Финанси

Скай Глобал ETFs        

Запиши като MS Word

Стойността на дяловете и доходът от тях може да се понижат. Печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят целия размер на инвестициите си. Инвестициите в договорни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или друг вид гаранция. Предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите такива. Проспектът и правилата на фондовете са публично достъпни в офисите на СКАЙ Управление на активи и на адрес www.skyfunds.bg.