16.05.2022

Развитието на геополитическата партия шах във фокуса на пазарите


Военните действия в Украйна продължават, информацията какво, защо и с каква цел се случва е разнопосочна и манипулирана. При липса на реални дипломатически преговори и изобилие от дезинформация, неопределеността преобладава на финансовите пазари. Индексите на развитите пазари отчетоха значителни загуби, но очакванията за засилване на инфлацията явно не позволяват да се стига до тотални разпродажби. Засега развиващите се и периферните пазари се представят сравнително добре.

Икономическите анализатори се обединяват около тезата, че инфлацията е единственото сигурно последствие от случващото се на геополитическата сцена. Спирането на доставки на газ от Русия за ЕС вече е факт - Полша и България. Вероятно предстои спиране и за други държави. Кремъл забранява икономическите взаимоотношения на руски бизнес с „вражески държави", предстои уточняване кои са вражеските държави. Намаляващото по тази причина предлагане на енергийни и всякакви други суровини неминуемо ще подсили инфлационните процеси, потребителското потребление ще бъде подложено на натиск, а политическият натиск за увеличаване на държавните дългове ще се увеличи още повече, тъй като домакинства и бизнес ще имат нужда от подкрепа.

Вероятно войната и инфлацията ще продължат да бъдат движещите сили на пазарите през следващите седмици. Негативните новини преобладават, краткосрочните трендове на повечето пазари на акции текущо са низходящи. Допускаме, че пазарите са отчели в цените текущата ситуация, наблюдаваме поведението им в моменти на стрес в готовност за покупки с акумулирания свободен ресурс.

Коментар:
Явор Спасов,
портфолио мениджър

 

Повече информация за портфейлите на фондовете можете да намерите на:

Скай Нови Акции

Скай Финанси

Скай Глобал ETFs        

 

Запиши като MS Word

Стойността на дяловете и доходът от тях може да се понижат. Печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят целия размер на инвестициите си. Инвестициите в договорни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или друг вид гаранция. Предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите такива. Проспектът и правилата на фондовете са публично достъпни в офисите на СКАЙ Управление на активи и на адрес www.skyfunds.bg.