09.11.2021

Дали не сложихме тъмните очила твърде рано?


Октомври започна колебливо за пазарите. Съвпадащите икономически индикатори излизащи през септември показваха спадове на темповете на растеж на развитите икономики. Инфлацията далеч надхвърля дългосрочните си средни стойности. Лихвените проценти са дълбоко в отрицателна реална доходност. Нарастващите разходи за труд заплашват профит маржините на компаниите. Оценките на компаниите - особено във водещия пазар - САЩ, са на невиждани от интернет бума в началото на 20 век стойности.

През септември всичко това създаде колебания в траекторията на пазарите. Върна на преден план изчезналият от десетилетие призрак на стагфлацията - едновременно висока инфлация и нисък растеж. Всичко това обаче се оказа краткотрайно и доведе само до мини корекция. Оказа се, че опитващите се да познаят бъдещето анализатори са сложили тъмните очила твърде рано.

Излизащите отчети на компании за третото тримесечие в голямата си степен бият очакванията. Централните банки продължават да подържат мнението си, че инфлацията е само временно явление, породено от ниската база през 2020 г. и от проблемите с доставките поради различния темп, с който държавите излизат от пандемията. А пазарът на облигации изглежда им вярва, като десетгодишните американски облигации още се търгуват на под 1.6% доходност. Стабилността на лихвите, вярата че централните банки ще продължат експанзионистичната си политика и най-вече по-добрите от очакваното резултати на компании подкрепиха и пазарът на акции. Реално всички основни индекси завършиха сериозно на положителна територия, като повечето от тях не само компенсираха септемврийската корекция, но и достигнаха нови върхове.

Все пак към момента нито една от заплахите пред икономиките и пред оценките на компаниите не е отпаднала. Инфлацията продължава да е висока, централните банки в крайна сметка ще се наложи да променят крайно експанзионистичната си политика - намаляването на темпа на изкупуване на държавни облигации от ФЕД и ЕЦБ и последващото спиране на тези програми е почти сигурно, че ще се случи през следващите месеци до година. А новият цикъл на повишаващи се лихвени проценти вече бе започнат от Нова Зеландия и може да се очаква скоро към нея да се присъединят и Великобритания, САЩ и Австралия. Разбирането, че инфлацията е временна дава все още свобода на централните банки да са силно предпазливи във връщането към нормалност на лихвите, а това действа успокоително и на пазарите на акции. Ако обаче тази инфлация се окаже по-упорита е възможно 2022 година да се окаже доста по-волатилна година.

 

Тук можете да се запознаете с бюлетина за месец октомври, а повече информация за портфейлите на фондовете можете да намерите:

Скай Нови Акции

Скай Финанси

Скай Глобал ETFs       

 

Запиши като MS Word

Стойността на дяловете и доходът от тях може да се понижат. Печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят целия размер на инвестициите си. Инвестициите в договорни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или друг вид гаранция. Предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите такива. Проспектът и правилата на фондовете са публично достъпни в офисите на СКАЙ Управление на активи и на адрес www.skyfunds.bg.