12.04.2021

Една година по-късно - маски и растящи пазари


 Преди една година, през март индексите претърпяха един от най-големите си и бързи спадове в близката история. Овладяването на пандемията чрез локдауни, ограничаване на движението и туризма и спиране на работа на значителна част от икономиката съвсем закономерно доведе до опасения от навлизане на световната икономика в безпрецедентна икономическа криза с огромен спад на търсенето. На тримесечна база БВП то на повечето развити държави падна с двуцифрени проценти. За известно време краткосрочните фючърси на петрол се търгуваха на отрицателна територия. Банките бяха заплашени от огромен ръст на лошите кредити, и съответно правеха вероятна финансова криза. Туризмът и международния транспорт почти спряха.

За много кратко време държавите разбраха, че не могат да допуснат подобна ескалация на проблеми без да се намесят решително. В целия свят се предприеха значителни фискални стимули, в някои случаи значително надвишаващи пакетите от предишната криза, които да намалят негативния ефект върху икономиките и гражданите им. Повечето стимули бяха гласувани още през март. И това постави лимит на спада на индексите.

Какво се случи от тогава. Световните индекси реализираха над 40% растеж измерен в евро. Растежът на индексите тласна нагоре както развитите пазари, така и развиващите се. Единственото изключение бе турския пазар, където обаче действията на Ердоган за намаляване на независимостта на Турската централна банка, бяха в основата на лошото представяне на турската лира и съответно на движението на турския индекс измерен в евро. Така за 12 месеца световните борси не само компенсираха спада от март миналата година, но дори и реализираха солидни растежи.

Към март тази година вече стои въпросът, дали пък тези стимули не бяха твърде много - особено що се отнася до САЩ. До колко е възможно прегряване на американската икономика в близко бъдеще. Продължаващия - макар и плавно - тренд за вдигане на дългосрочните лихви навява на опасения от инфлация, която да превиши преобладаващия през последното десетилетия таван от 2%. Към момента това обаче не изглежда пряка заплаха. Пазарите може да дисконтират бъдещи събития, но все пак са консервативни в това какво смятат за вероятно бъдеще събитие. Докато инфлацията не се повиши и в данните, а не само в очакванията, можем да приемем, че положителния тренд от последната една година ще се запази.

Тук можете да се запознаете с бюлетина за месец март, а повече информация за портфейлите на фондовете можете да намерите:

 

Скай Нови Акции

Скай Финанси

Скай Глобал ETFs    

 

 

Запиши като MS Word

Стойността на дяловете и доходът от тях може да се понижат. Печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят целия размер на инвестициите си. Инвестициите в договорни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или друг вид гаранция. Предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите такива. Проспектът и правилата на фондовете са публично достъпни в офисите на СКАЙ Управление на активи и на адрес www.skyfunds.bg.