10.12.2020

Ваксиниран растеж


Мерките и борбата с Ковид 19 продължи да определя движението на пазарите и през ноември. За разлика от предходните месеци обаче, новините бяха оптимистични. Три ваксини вече се оказаха достатъчно надеждни и ефективни и това даде гориво на оптимизма на пазарите. Несигурността, кога подтиснатата икономическа активност ще спре да бъде фактор, започна силно да намалява, като вече проблемите са по-скоро от логистичен характер - как ваксините ще се доставят и използват - а не от фундаментален характер, ще се върнем ли изобщо някога към нормалността.

Позитивизмът се появи не само в пазарните индекси, но и в очакванията в самите икономики. Един от най-добрите изпреварващи индикатори PMI вече е на положителна територия за голяма част от света. САЩ, Китай, Индия и Бразилия продължават да подобряват очакванията си за икономиките. Европа все още е основно в червената територия, но Германия и вече Великобритания също отчитат експанзия, а негативните очаквания на Италия, Испания и Франция са доста по-слаби.

Пазарните движения на индексите отразяват до голяма степен този оптимизъм, като всички основни индекси завършиха месеца на положителна територия. Разбираемо растежът бе най-висок, там където негативните очаквания преди това бяха най-силни. В Европа и Латинска Америка.

През следващите месеци най-вероятно влиянието на пандемията върху пазарите ще продължи да отслабва, като фокуса ще премине към традиционните фактори. Икономически растеж, парична и фискална политика. След почти година доминация на външен фактор върху пазарите, е възможно връщането към обикновения начин за оценки да донесе известни изненади на пазарите. Но все още е твърде рано да се изградят обосновани очаквания за това.

 

Тук можете да се запознаете с бюлетина за месец ноември, а повече информация за портфейлите на фондовете можете да намерите:

Скай Нови Акции

Скай Финанси

Скай Глобал ETFs     

Запиши като MS Word

Стойността на дяловете и доходът от тях може да се понижат. Печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят целия размер на инвестициите си. Инвестициите в договорни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или друг вид гаранция. Предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите такива. Проспектът и правилата на фондовете са публично достъпни в офисите на СКАЙ Управление на активи и на адрес www.skyfunds.bg.