12.08.2019

Дебют на валутната война


 

 снимка: www.news.bitcoin.com

 

През юли продължи да е в сила историята как централните банки ще спасят ситуацията ако икономиките започнат да се забавят под влияние на търговската война на САЩ с Китай. Това подпомогна повечето пазари и развити и развиващи се, въпреки че предпоставките, върху които се градеше този оптимистичен сценарии е почти невъзможно да се осъществяват. Пазарите сякаш се правеха, че не разбират, че това което очакват е реално валутна война. ФЕД да започне да намалява лихвите, за да потисне долара, което ще стимулира американския износ, развиващите се пазари и пазарът на акции, а ЕЦБ и Япония, тъй като са дълбоко в отрицателна територия на лихвите, няма да имат достатъчно пространство за маневриране.

 Нещата не се получиха точно така. Първо ЕЦБ даде да се разбере, че са готови да намаляват лихвите още повече в отрицателна територия, но на срещата си през юли няма да направят нищо. ФЕД предполагаемо разбра сигнала и въпреки, че намалиха лихвата с 0,25%, в изявленията след това дадоха да се разбере, че е напълно възможно това да е единично намаляване, а не начало на цикъл на понижение на лихвите. Това до някъде разочарова инвеститорите и твърде оптимистичния сценарии загуби сила да движи силно пазарите. Отчетите на компаниите, които излязоха през месеца дадоха до известна степен противоречива картина. От една страна повечето биеха очакванията, приходите и печалбите им показаха растежи близки до средното за последните години, макар и далеч от ръстовете през 2018. От друга страна пазарите изглеждат перфектно оценени, за ситуацията в момента, с ниска инфлация, ниски лихви и продължаващи растежи. Дори и само едно от тези допускания да се промени в негативна посока и бичия пазар може да се окаже заплашен.

Тук можете да се запознаете с бюлетина за месец юли, а повече информация за портфейлите на фондовете можете да намерите:

Скай Нови Акции

Скай Финанси

Скай Глобал ETFs     

 

Запиши като MS Word

Стойността на дяловете и доходът от тях може да се понижат. Печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят целия размер на инвестициите си. Инвестициите в договорни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или друг вид гаранция. Предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите такива. Проспектът и правилата на фондовете са публично достъпни в офисите на СКАЙ Управление на активи и на адрес www.skyfunds.bg.