09.07.2019

Традициите вече не са това което бяха


снимка: www.fallsofsound.com.au

Традиционното виждане за отношенията между централни банки и пазари е, че централните банки действат според мандатите си, но могат да взимат под внимание и пазарните движения, ако е възможно те да повлияят на достигането на целите на централните банки. Пак в тази традиция пазарните участници се опитват да отгатнат, какво ще направят централните банки, за да могат да вземат адекватни решения за инвестиране.

През последната половин година традициите вече не са това което бяха. През юни се затвърди усещането, че ролята на централните банки е основно да не създават нестабилност на пазарите. Дори мини корекция, като тази през май, веднага предизвика вербални реакции от тяхна страна. На пазара започнаха спекулации за потенциално намаляване на лихвите от ФЕД, и колкото и да е странно, поне с оглед на досегашните традиции, ФЕД, а донякъде и ЕЦБ се включиха с изявления, които по-скоро подкрепят това. Наистина все още липсва инфлация, така че допълнително затягане на паричната политика, каквото се очакваше в края на 2018, може би не е толкова необходимо. Но все пак изглежда нормално диригента на лихвите да се намира във ФЕД и ЕЦБ, а не на Nasdaq или Euronext.

Това доста рязко обръщане на палачинката от страна особено на ФЕД, силно подкрепи развиващите се пазари, които се повишиха с над 3% през месеца и с почти 10% от началото на годината. Големият проблем на повечето развиващи се пазари е силата на долара, като това влияние идва от две посоки. Едната е през баланса и на компании и на държави с развиваща се икономика, които често имат значителни доларови задължения и поскъпването на долара затруднява обслужването. Другата е по-скоро чисто статистическа. При развитите пазари, валутата и представянето на фондовия пазар, много по-често имат обратна корелация. Т.е. когато местната валута, отслабва местния фондов пазар се покачва. При развиващите се пазари обаче много по-честа е правата корелация, т.е. валута и пазар се движат в една посока. Поради тази причина и спадът на долара, което е повишение на местните валути, действа позитивно и на местните борси.

 

Тук можете да се запознаете с бюлетина за месец юни, а повече информация за портфейлите на фондовете можете да намерите:

Скай Нови Акции

Скай Финанси

Скай Глобал ETFs     

Запиши като MS Word

Стойността на дяловете и доходът от тях може да се понижат. Печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят целия размер на инвестициите си. Инвестициите в договорни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или друг вид гаранция. Предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите такива. Проспектът и правилата на фондовете са публично достъпни в офисите на СКАЙ Управление на активи и на адрес www.skyfunds.bg.