12.02.2018

Динамично начало за 2018


снимка:www.boards.4chan.org

 

Началото на 2018 година се оказа доста интересно от гледна точка на движения на пазарите. Въпреки че липсваха каквито и да било наистина важни новини, януари пазарите реализираха един от най-впечатляващите ръстове от последните години.

В края на януари ентусиазмът изведнъж спря, пазарите изглежда сякаш си търсеха причина за почивка, и я намериха в новините за заетостта в САЩ, и по-специално в данните за растежа на средните доходи на годишна база, които се повишаваха с 2,9% , което е повече от очакваните 2,7%. На пръв поглед малък ръст на един показател, който рядко хваща вниманието на обществото, в един единствен месец, едва ли е достатъчно да предизвика корекция. Но през годината се бяха натрупали няколко фактора, които увеличиха значително влиянието на тази изненада.

Основния фактор е очакванията ЕЦБ да спре изкупуването на държавни облигации към края на 2018 и същевременно очаквания екстра дефицит в САЩ. Това евентуално би създало дисбаланс в търсене и предлагане на облигации през следващите години, което е доста вероятно да повиши лихвите по по-дългосрочните облигации, особено ако ръста на доходите доведе и до ръст на инфлацията. Това постепенно тласна нагоре лихвите по 10 и 30 годишните облигации в САЩ. Кривата на доходността стана малко по стръмна, но до 29 януари това не бе проблем. Повишението при десет годишните бе от 2,46% началото на януари до 2,84% в началото на февруари.

Пазарите, или поне американския пазар, бяха калкулирали в оценките си лихви от около 2,5% до 2,6%. Реално цената на акциите се определя като се дисконтират с подходяща лихва очакваните бъдещи печалби. Ако лихвата използвана при дисконтиране се повишава, това сваля цената на акциите. И равнища от 2,8 до 3% определено не бяха в цените на акциите.

Следващия фактор, който сам по-себе си също не е кой знае колко силен бе съществуването на един тип доста екзотични фондове и стратегии за инвестиране използващи волатилността на пазара при взимане на решения. Една част от тях са фондове играещи на късо на волатилността на пазара, други използват волатилността на пазара на акции за разпределяне на активите между акции и облигации. В общи линии при намаления на колебанията на пазара тези фондове печелят - това което се случваше през цялата минала година. При ръст на волатилността, скъсяващите волатилността губят доста бързо, а използващите волатилността за алокация на активи са принудени да намаляват процента на акциите и да увеличават на облигациите.

Ръстът на дългосрочните лихви предизвика в началото относително слаб ръст на волатилността, но в последствие, тъй като тези фондове бяха принудени от стратегиите си да отговорят на този ръст разпродажбите на акциите се засилиха, това допълнително вдига волатилността, а от тук и последващи разпродажби. Като този цикъл продължава до ново балансиране на портфейлите, в случая на хедж фондовете, а част от скъсавящите волатилността, всъщност бяха принудени да обявят ликвидация.

Трудно е да се каже какво предстои от тук нататък на пазарите. От една страна към момента пазарът всъщност изглежда, че се движи доста рационално - макар и със забележителна скорост - като отразява нови промени в очаквания и новини.

Тъй като тези новини всъщност са само една точка (януарските данни за заетостта), не е ясно дали ще се получи тренд на вдигане на инфлацията, или данните от януари ще си останат сами. А от тук дали ще се получат нови върхове или консолидация. В същото време повишаването на волатилността със сигурност променя, чисто психологически гледната точка, към пазара от страна на инвеститорите. При професионалните може би малко по-слабо, но при ритейл инвеститорите може да предизвика вярата им, че добрите макроикономически данни, които преобладават в целия свят последните месеци, са достатъчни и за ръст на пазарите на акции.

 

Тук можете да се запознаете с бюлетина за месец януари, а повече информация за портфейлите на фондовете можете да намерите:

Скай Нови Акции

Скай Финанси

Скай Глобал ETFs 

 

 

Запиши като MS Word

Стойността на дяловете и доходът от тях може да се понижат. Печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят целия размер на инвестициите си. Инвестициите в договорни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или друг вид гаранция. Предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите такива. Проспектът и правилата на фондовете са публично достъпни в офисите на СКАЙ Управление на активи и на адрес www.skyfunds.bg.