10.01.2018

За 2017 г. доходност от 15.95 % за Скай Финанси, 13 % за Скай Нови Акции и 7.20% за Скай Глобал ETFs


 

www.kiplinger.com;Thinkstock

 Слабата корекция от ноември отшумя през последния месец на годината. Особено добре се представиха развиващите се пазари. От една страна за това допринесе приемането на новите данъчни закони в САЩ, което макар и калкулирано от пазарите като доста вероятно събитие, все пак вкарваше несигурност през ноември. От друга страна данните за световната икономика все повече говорят за ускоряване на синхронизирания икономически растеж в глобален мащаб. Това съчетано с все още доста експанзионистична парична политика на основните централни банки създава положителни емоции на пазарите.

Централните банки и в Европа и в САЩ прилагат доста плавен подход на нормализиране на паричната политика. Доста ниската инфлация, въпреки значителните парични стимули им дава възможност за маневриране и да не избързват със затягането. Това от своя страна задържа доларът на относително ниски равнища и намалява усещането на риск в развиващите се пазари. В същото време кривата на доходността на държавните облигации стана леко по-стръмна. Т.е. лихвите по дългосрочните облигации леко се покачи през месеца, което пък създаде стимул за покачване на банковите акции. Банките печелят при по-голяма разлика между краткосрочните и дългосрочните лихвени проценти. А финансовият, е най-силно представения в индексите на доста развиващи се пазари.

 

Тук можете да се запознаете с бюлетина за месец декември, а повече информация за портфейлите на фондовете можете да намерите:

Скай Нови Акции

Скай Финанси

Скай Глобал ETFs   

Запиши като MS Word

Стойността на дяловете и доходът от тях може да се понижат. Печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят целия размер на инвестициите си. Инвестициите в договорни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или друг вид гаранция. Предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите такива. Проспектът и правилата на фондовете са публично достъпни в офисите на СКАЙ Управление на активи и на адрес www.skyfunds.bg.