21.03.2016

Временно спиране на продажбата и обратното изкупуване за фондовете на Скай на 25 и 28 март 2016 г


Уважаеми клиенти, 

 

С настоящото Ви уведомяваме, че на свое заседание от 21.03.2016 г. Съветът на директорите на УД „Скай управление на активи" АД взе решение за временно спиране на продажбата и обратното изкупуване на дялове на управляваните договорен фонд "Скай Нови Акции", договорен фонд "Скай Финанси" и договорен фонд "Скай Глобал ETFs" на 25 март (петък) и 28 март (понеделник) 2016 г.


Продажбата и обратно изкупуване на дялове на Фондовете и приемането на поръчки се възобновява, считано от 29 март 2016 г.


Емисионната стойност и цената на обратно изкупуване, по които ще бъдат изпълнени поръчките за продажба и обратно изкупуване на договорен фонд "Скай Нови Акции", договорен фонд "Скай Финанси" и договорен фонд "Скай Глобал ETFs" приети на 24 март 2016 г., ще бъдат обявени на 29 март 2016 г.


Решението за временно спиране на продажбата и обратното изкупуване на дялове, издавани от договорните фондове, бе взето във връзка с уведомление на Българска Фондова Борса - София АД, че съгласно търговския календар на Дойче Бьорзе за 2016 г. на 25 март (петък) и 28 март (понеделник) 2016 г. няма да се проведат търговски сесии.

 

Също така, на 25 март (петък) и 28 март (понеделник) 2016 г., офисите на УД „Скай управление на активи" АД няма да работят.

Запиши като MS Word

Стойността на дяловете и доходът от тях може да се понижат. Печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят целия размер на инвестициите си. Инвестициите в договорни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или друг вид гаранция. Предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите такива. Проспектът и правилата на фондовете са публично достъпни в офисите на СКАЙ Управление на активи и на адрес www.skyfunds.bg.