09.03.2016

Временно спиране на продажбата и обратното изкупуване за фондовете на Скай на 12 март 2016 г


Уважаеми клиенти,


С настоящото Ви уведомяваме, че на свое заседание от 09.03.2016 г. Съветът на директорите на УД „Скай управление на активи" АД взе решение за временно спиране на продажбата и обратното изкупуване на дялове на управляваните договорен фонд "Скай Нови Акции", договорен фонд "Скай Финанси" и договорен фонд "Скай Глобал ETFs" на 12 март 2016 г.


Продажбата и обратно изкупуване на дялове на Фондовете и приемането на поръчки се възобновява, считано от 14 март 2016 г.


Емисионната стойност и цената на обратно изкупуване, по които ще бъдат изпълнени поръчките за продажба и обратно изкупуване на договорен фонд "Скай Нови Акции" и договорен фонд "Скай Финанси" приети на 11 март 2016 г., ще бъдат обявени на 14 март 2016 г.


Емисионната стойност и цената на обратно изкупуване, по които ще бъдат изпълнени поръчките за продажба и обратно изкупуване на договорен фонд "Скай Глобал ETFs" приети на 10 и 11 март 2016 г., ще бъдат обявени на 15 март 2016 г.

 

На 12 март 2016 г., офисите на УД "Скай управление на активи" АД няма да работят. 

 

Запиши като MS Word

Стойността на дяловете и доходът от тях може да се понижат. Печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят целия размер на инвестициите си. Инвестициите в договорни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или друг вид гаранция. Предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите такива. Проспектът и правилата на фондовете са публично достъпни в офисите на СКАЙ Управление на активи и на адрес www.skyfunds.bg.