10.02.2016

Колко причини за тревога понесе пазарът през януари?


 

снимка:www.mirror.co.uk

 

Януари продължи да носи сериозна волатилност на пазарите. Основните източници на напрежение продължиха да бъдат пазарите на ресурси. Цената на петрола спадна дори под нивата от 2008 г., индустриалните метали също записаха едни от най-ниските си стойности за последното десетилетие.

На пръв поглед това са по-скоро положителни новини за световната икономика. Дават възможност за един трансфер на богатство от страните производителки на петрол и ресурси към потребителите.

В същото време обаче оказват сериозен натиск върху компаниите добиващи и търгуващи с ресурси. Част от тях имат сериозни нива на дълг в балансите си, като по този начин негативната връзка се прехвърля и върху финансовия сектор. А от там и върху пазарите в цялост. Избягването на риск се прехвърля върху всички активи.

Въпреки, че кредитната експозиция към ресурсни компании на повечето значими банки е по-скоро малка, все пак вероятността някоя от тях да бъде засегната по някакъв начин остава. Липсва яснота какво има в балансите им - което е нормално - банките по принцип рядко разкриват индивидуални позиции. А това създава несигурност на пазарите на акции, и както се случва обикновено - при нарастваща несигурност - пазарите падат.

Тук можете да се запознаете с бюлетина за месец януари, а повече информация за портфейлите на фондовете можете да намерите:

Скай Нови Акции

Скай Финанси

Скай Глобал ETFs

 

Запиши като MS Word

Стойността на дяловете и доходът от тях може да се понижат. Печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят целия размер на инвестициите си. Инвестициите в договорни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или друг вид гаранция. Предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите такива. Проспектът и правилата на фондовете са публично достъпни в офисите на СКАЙ Управление на активи и на адрес www.skyfunds.bg.