11.01.2016

Без подаръци от Дядо Коледа за пазарите в края на годината


снимка:www.les-7-merveilles-du-monde.fr

Две събития определяха пазарите през декември. От една страна се случи дългоочакваното започване на цикъла за вдигане на лихвите в САЩ. Решението повлия обаче основно на пазара на рисков дълг в САЩ. Спредът на търговия при този най-рисков сегмент на облигационния пазар, преживя доста значително разширяване. Дали това се дължи основно на вдигането на лихвите или на продължаващия спад при петрола, тъй като значима част от емитентите на подобен дълг са малки петролни компании, е трудно да се определи. Реално липсваше значима реакция и при валутните пазари, и при тези на държавен дълг, и при пазарите на акции.

Второто събитие е продължаващата обезценка на китайския юан. Курсът на китайската валута се определя реално от Китайската централна банка, а не е пазарно определен. Тази политика на Китай за постепенна обезценка на валутата, оказва значително негативно влияние върху пазарите на суровини - Китай е основния вносител за суровини, като същевременно вдига несигурността и около фондовите пазари - и на развитите такива, но най-вече развиващи се пазари. Обезценката на дадена валута намалява покупателната способност на местните потребители и намалява вноса на стоки, като същевременно облагодетелства износа.

Така развиващите се пазари се оказаха под троен натиск. От една стара износителите на ресурси се оказват в неблагоприятно положение заради падналите цени на ресурсите. От друга страна намалява търсенето на вносни стоки от страна на Китай - значим пазар за азиатските държави. И от трета страна потенциално се повишава конкуренцията от китайски производители. За първите 11 месеца на 2015 г. китайския внос е спаднал с 15%, а китайския износ с 3%.

От двигател на растежа на световната икономика, Китай все повече се превръща в спирачка на растежа. Желанието на китайското ръководство за преминаване от икономика базирана на експорт, към такава базирана на вътрешно потребление, макар и в дългосрочен план да създава предпоставки за много по-устойчиво развитие, в краткосрочен план създава вълни несигурност в целия свят.

Тук можете да се запознаете с бюлетина за месец декември, а повече информация за портфейлите на фондовете можете да намерите:

Скай Нови Акции

Скай Финанси

Скай Глобал ETFs

 

Запиши като MS Word

Стойността на дяловете и доходът от тях може да се понижат. Печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят целия размер на инвестициите си. Инвестициите в договорни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или друг вид гаранция. Предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите такива. Проспектът и правилата на фондовете са публично достъпни в офисите на СКАЙ Управление на активи и на адрес www.skyfunds.bg.