15.12.2015

Временно спиране на продажбата и обратното изкупуване за фондовете на Скай на 28, 29 и 30 декември 2015 г


На свое заседание от 15.12.2015 г. Съветът на директорите на УД „Скай управление на активи" АД взе решение за временно спиране на продажбата и обратното изкупуване на дялове на управляваните договорен фонд "Скай Нови Акции", договорен фонд "Скай Финанси" и договорен фонд "Скай Глобал ETFs" на 28, 29 и 30 декември 2015 г, съответно приемането на поръчки за продажба и обратно изкупуване на дялове на фондовете.

Продажбата и обратно изкупуване на дялове на Фондовете и приемането на поръчки се възобновява, считано от 04 януари 2016 г.

Емисионната стойност и цената на обратно изкупуване, по които ще бъдат изпълнени поръчките за продажба и обратно изкупуване, приети на 23 декември 2015 г., ще бъдат обявени на 4 януари 2016 г.

На 28, 29 и 30 декември 2015 г., офисите на УД „Скай управление на активи" АД няма да работят. 

Запиши като MS Word

Стойността на дяловете и доходът от тях може да се понижат. Печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят целия размер на инвестициите си. Инвестициите в договорни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или друг вид гаранция. Предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите такива. Проспектът и правилата на фондовете са публично достъпни в офисите на СКАЙ Управление на активи и на адрес www.skyfunds.bg.