26.03.2014

Турската борса на двумесечен връх след решение на ЦБ


Турският индекс ISE-100 скочи с 3.7% днес до най-високото ниво за последните два месеца след като Централната банка обяви намерения за стимулиране на икономиката на страната като започне да плаща лихви по задължителните резерви на банките, държани в лири в Централната банка. 

Запиши като MS Word

Стойността на дяловете и доходът от тях може да се понижат. Печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят целия размер на инвестициите си. Инвестициите в договорни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или друг вид гаранция. Предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите такива. Проспектът и правилата на фондовете са публично достъпни в офисите на СКАЙ Управление на активи и на адрес www.skyfunds.bg.