10.03.2014

Отчети на договорните фондове към 28.02.2014 г


Отчетите към 28.02.2014 г. на договорни фондове СКАЙ Нови Акции, СКАЙ Финанси и СКАЙ Глобал ETFs са представени на Комисията за финансов надзор и са публикувани в страница Документи на съответния фонд на нашия сайт и на сайта на Инвестор.бг (www.investor.bg)

 

Инвеститорите могат да се запознаят с отчетите и в офиса на дружеството на адрес: гр. София, ул. „Екзарх Йосиф" № 31, ет.2 всеки работен ден от 9:30 до 17 ч.

Запиши като MS Word

Стойността на дяловете и доходът от тях може да се понижат. Печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят целия размер на инвестициите си. Инвестициите в договорни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или друг вид гаранция. Предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите такива. Проспектът и правилата на фондовете са публично достъпни в офисите на СКАЙ Управление на активи и на адрес www.skyfunds.bg.