27.05.2013

Нови банкови сметки за фондовете на Статус


Новите банкови сметки са:

  • За договорен фонд „Статус Нови Акции"

Банка                                 „Юробанк България" АД

Сметка в лева IBAN:            BG49BPBI79421077979701  

BIC                                    BPBIBGSF

Основание за плащане:       покупка на дялове клас А или B

  • За договорен фонд „Статус Финанси"

Банка                                 „Юробанк България" АД

Сметка в лева IBAN:            BG32BPBI79421096031901

BIC                                    BPBIBGSF

Основание за плащане:       покупка на дялове клас А или клас B

  • За договорен фонд „Статус Глобал ETFs"  

Банка                                 „Юробанк България" АД

Сметка в евро IBAN:            BG03BPBI79421417061101 

Сметка в лева IBAN:            BG21BPBI79421017061101

BIC                                    BPBIBGSF

Основание за плащане:       покупка на дялове.

 

 

                                                                        УД Статус Капитал АД

Запиши като MS Word

Стойността на дяловете и доходът от тях може да се понижат. Печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят целия размер на инвестициите си. Инвестициите в договорни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или друг вид гаранция. Предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите такива. Проспектът и правилата на фондовете са публично достъпни в офисите на СКАЙ Управление на активи и на адрес www.skyfunds.bg.